KNIHY

Nabízím zde knížky, které se týkají Hlubinné abreaktivní psychoterapie. Vzhledem k tomu, že je neseženete v žádném brněnském knihkupectví, můžete si je po předchozí telefonické domluvě  zakoupit u mě doma.

Ludmila Pařízková : Přivtělené duše a jejich cesta do Světla

Tématem této knížky jsou přivtělené duše a jejich příběhy. Nalezete zde informace, proč zde některé duše zůstávají, na kterých místech se nejčastěji zdržují a také co mohou vědomě, či  nevědomě způsobovat. Je zde uvedeno 37 příkladů z praxe, u nichž je zřejmé, jak spolu souvisí odvádění duší a Hlubinná abreaktivní psychoterapie.

Vazba lepená, 95 stran formátu A5,cena 120,-KčAndrej Dragomirecký: Teorie osobnosti

Teorie osobnosti, teoreticky vysvětlující vznik psychických a psychosomatických poruch, mechanismus hypnózy, abreakce a    řady dalších jevů, s nimiž se v praxi setkáváme. O zde popsanou teorii se opírá hlubinná abreaktivní psychoterapie. Exaktní  vysvětlení řady těchto věcí je celosvětově nové. Správnost teoretických předpokladů potvrzuje psychoterapeutická praxe, na  této teorii založená, která umožňuje léčit (ve smyslu odstranění příčin nemocí) prakticky všechny nemoci, jimiž strádají  pacienti psychiatrických klinik (pokud není nějak hrubě poškozen organismus) a řadu potíží dalších.

Vazba šitá, 142 stran formátu A5,cena 140,-Kč

Andrej Dragomirecký: Psychoterapie I. VYPRODÁNO!!!

Tato učebnice Hlubinné abreaktivní psychoterapie vychází z Teorie osobnosti téhož autora. Terapie využívá regresní    asociační techniku, umožňující vybavovat si a znovu prožít události stávajícího života, včetně vlastního narození, ale jít pak i  dál do minulosti. Hlubinnou abreaktivní psychoterapií je možné řešit všechny potíže psychické i psychosomatické. Spadá sem  problematika spojená s neurózami, fobiemi, depresemi, vztahovými problémy, psychosomatickými bolestmi, sexuální deviace  a další. Technika zde popsaná, spolu s nástavbou, která je popsána ve druhém díle této knihy, umožňuje psychoterapeuticky  léčit i takové nemoci, jako je např. schizofrenie. Psychoterapeutická praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie je zajímavá  nejen šíří svého záběru, ale i tím, že umožňuje hlubší filosofický pohled na řadu duchovních zákonitostí, o kterých se často  hovoří, ale mnohým chybí praktické ověření jejich správnosti.

Vazba šitá, 128 stran formátu A5, cena 120,-Kč

Andrej Dragomirecký: Psychoterapie II.

Druhá učebnice Hlubinné abreaktivní psychoterapie se zabývá přivtělenými dušemi. Psychoterapeutická praxe neustále  dokazuje, že otázku přivtělených duší nelze nechávat stranou, protože jsou velice často bezprostřední příčinou celé řady  fyzických i psychických potíží. Důkaz, že se nejedná o pouhé domněnky byl dán mnohokrát tím, že po odvedení přivtělených  duší natrvalo zmizí potíže, s nimiž se lidé velice dlouho dobu trápili a bezvýsledně zkoušeli různé prostředky psychologické i  medicínské.

Vazba šitá, 80 stran formátu A5, cena 135,-KčDalimila Valdová: Regresní terapie

Regresní terapie vycházející z Hlubinné abreaktivní psychoterapie, umožňuje nacházet a zpracovávat příčiny fyzických i  psychických problémů, jimiž trpí lidé a vracet jim zdraví. Psychoterapie nevyžaduje užívání žádných psychofarmak a  vzhledem k tomu, že je schopna jít daleko do minulosti, umožňuje nalézt a zpracovat příčiny, k nimiž se jiné, konzeravativní  psychoterapeutické postupy vůbec nedostanou. Kniha obsahuje řadu příkladů z praxe, které velice názorně možnosti hlubinné  abreaktivní psychoterapie demonstrují.

Vazba šitá, 144 stran formátu A5,cena 190,-Kč


?>