KURZY A SEMINÁŘE

KURZ REGRESNÍ TERAPIE

Vede – Ludmila Pařízková

Základní kurz 12.10. – 19.10. 2018

Cena kurzu 3.200,-

Ti, kteří si chtějí kurz zopakovat 1500,-

+ ubytování a strava 3.920,-

Kurz se koná v krásném prostředí na Vysočině, v penzionu U Šikulů

Kurz začíná v pátek večeří a končí další pátek obědem.

Cílem kurzu je dát účastníkům znalost základů teorie psychiky člověka a získání psychoterapeutických dovedností v Hlubinné abreaktivní psychoterapii, kterou vyučuji podle Ing. A. Dragomireckého.

V základním kurzu se první dva dny se účastníci věnují teorii, která je proložena praktickými cvičeními, jejichž zvládnutí usnadní pozdější práci s klientem. Dozvíte se a sami si vyzkoušíte, že k dosažení regrese není používána hypnóza, ale využívá se asociačních vlastností paměti.

Kurz klade důraz na získání praktických dovedností. Předběžné znalosti z psychologie nejsou nutné. Po příjezdu z kurzu jste schopni tuto techniku používat díky praxi, získané na kurzu.

Obdržíte knížky, určené kurzu a Osvědčení o absolvování kurzu.

Program výcviku je intenzivní a probíhá celý týden od rána po snídani, do 21.30 s přestávkami na oběd a večeři (po obědě pauza 1,5hod.) Strava je po celý kurz bezmasá.

Tyto kurzy jsou určeny všem,kteří se chtějí více dozvědět sami o sobě a také touto technikou pomáhat dalším lidem. Na kurzu samotném si vyřešíte problémy, které Vás nejvíce tíží.

Kurz není vhodný pro ty, kteří užívají psychofarmaka, nebo jsou labilními jedinci.

Vzhledem k omezené kapacitě se hlaste, co nejdříve na níže uvedený e-mail.

Veškeré informace a dotazy na e-mail: parizkova@volny.cz?>