BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

Co je Bachova květová terapie

Tvoří ji 38 výtažků z různých květů a rostlin. Pomáhá člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu.
Květové esence pomáhají člověku znovu uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům. Květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují, že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negacím.
Květy nemají za úkol vyzmizíkovat psychické a tělesné symptomy, nýbrž slouží jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobilo. Dr.Bach byl přesvědčen, že každý člověk má ve svém životě určení nebo úkol, který se rozhodl splnit. Jestliže nedochází k uskutečnění této vnitřní a vnější úlohy, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, anebo se mohou přihodit jiné, těžké životní situace. Květové esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo, duši i ducha a jsou mu jedinečným zdrojem pomoci k životu v harmonii se svým Já.
Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nesprávně zvolená esence není tělem energeticky přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody.
Níže je uveden seznam esencí a u nich heslovitě vyjmenované základní potíže. Dále lze podávat esence i dětem (i těm nejmenším) a rovněž lidem, kteří užívají léky. Kojencům lze užívací lahvičku položit třeba do postýlky, kde již působí, neboť je v jejich energetickém poli. Mohou je užívat ve formě pár kapkek do lahve s pitím. Esence pomáhají dětem překonávat určité stresové situace :

 • když trpí strachem, bez zjevného důvodu
 • když se nedovede poučit z chyb
 • když si vaše dítě nedůvěřuje
 • když přibude do rodiny nový sourozenec a dítě se s tím nesmiřuje
 • když je příliš zasněné
 • když se mu stýská po domově (na kolektivních pobytech školek a škol)
 • když vyžaduje vaší přílišné pozornosti
 • a mnoho dalších potíží….

Dále mohou Bachovy esence pomoci těm, kteří se pokouší (často bez úspěchu) zhubnout.

 • mění návyky v jídle, pomáhají odstraňovat staré zlozvyky
 • podporují trpělivost, která vede k úspěchu
 • pomáhají odstranit negativní pohled na sebe sama, nespokojenost
 • dávají lidem motivaci a hnací sílu

Bachovy esence jsou přirozeného původu a zcela bezpečné. Mohou je tedy užívat všichni. Jsou vhodné nejen pro nás lidi, ale i pro zvířata a rostliny. Nemají žádné vedlejší účinky, působí na velmi jemné úrovni, nelze se jimi předávkovat, nebo si na ně vytvořit návyk.
Pro užívání se míchá užívací lahvička,neměla by obsahovat více, než sedm vybraných esencí(ideální je použít 3 – 5 esencí). Univerzální dávkování je 4x denně 4 kapky esence pod jazyk.

Použití Bachových esencí je široké, pokud máte dotazy, ráda je zodpovím, nebo Vám s výběrem poradím.

Seznam esencí

 1. Řepík lékařský
  za usměvavou tváří ukrýváte problémy
 2. Topol osika
  máte nevysvětlitelné obavy, jste nervózní
 3. Buk lesní
  jste kritický a netolerantní k ostatním
 4. Zeměžluč lékařská
  máte těžkosti říci ne, neumíte požádat o pomoc
 5. Rožec
  zpochybňujete svou schopnost odhadnout situaci
 6. Slíva třešňová
  máte obavy ze ztráty sebekontroly, jste ve stavu hlubokého zoufalství
 7. Poupě jírovce, koňského kaštanu
  neumíte se poučit ze zkušeností,děláte stále stejnou chybu
 8. Čekanka obecná
  máte majetnické sklony, často manipulujete lidmi
 9. Bílá lesní réva
  nemáte zájem o okolní dění, oddáváte se snění za bílého dne
 10. Plané jablko
  máte o sobě nevalnou představu, stydíte se za svůj vzhled
 11. Jilm
  máte pocity přehnané odpovědnosti, která vás vyčerpává
 12. Hořec nahořklý
  rychle ztrácíte odvahu, propadáte pochybnostem a skepsi
 13. Hlodaš evropský
  přepadá vás beznaděj, zklamání a pesimismus
 14. Vřes obecný
  nechcete být sám, mluvíte pořád jenom o sobě, nezabýváte se ničím jiným, než sebou
 15. Cesmína ostrolistá
  máte návaly žárlivosti, zlosti, hněvu a nenávisti
 16. Zimolez kozí list
  žijete neustále v minulosti, ovládá vás nostalgie
 17. Habr obecný
  máte kolísavé nálady, chybí vám potěšení, pociťujete mentální únavu
 18. Netýkavka žlázonosná
  jste popudliví, netrpěliví, reagujete velmi prudce
 19. Modřín opadavý
  máte nedostatek sebedůvěry, trpíte komplexem méněcennosti
 20. Kejklířka skvrnitá
  máte časté obavy ze známých věcí, ze smrti, nemoci, zkoušky..
 21. Hořčice polní
  bez zjevných důvodů propadáte melancholii
 22. Dub letní
  silný pocit odpovědnosti vás stále nutí zdolávat překážky, ale i pak se cítíte sklíčeně, vyčerpaně
 23. Oliva
  trpíte tělesnou i duševní únavou a vyčerpáním
 24. Borovice lesní
  máte neustálé výčitky svědomí a pocity viny
 25. Červený kaštan
  trpíte přehnanými obavami a starostí o druhé
 26. Devaterník penízkovitý
  neustále propadáte panice, strachu a pocitu bezmoci
 27. Voda z léčivých pramenů
  kladete na sebe vysoké požadavky, málo flexibilní, ustrnulé názory
 28. Chmerek roční
  trpíte nerozhodností a vnitřní nevyrovnaností
 29. Snědek okoličnatý
  zažili jste právě tělesný či duševní šok
 30. Kaštan jedlý
  propadáte zoufalství, pocitu, že už víc neunesete
 31. Sporýš lékařský
  jste plni entusiasmu a snažíte se pokaždé prosadit, i když to přesahuje vaše síly
 32. Vinná réva
  máte silnou ctižádost a vůli dominovat mezi ostatními
 33. Vlašský ořech
  cítíte se v rozhodujícím životním období, hledáte úkryt před nejistotou v negativními vlivy okolí
 34. Žebratka bahenní
  dáváte přednost samotě, jste často hrdě rezervovaní
 35. Bílý kaštan
  v hlavě neustále kolují tíživé myšlenky, neumíte se jich zbavit, samomluva
 36. Sveřep větevnatý
  cítíte nespokojenost, protože nenacházíte svůj pravý životní styl a své poslání
 37. Planá šípková růže
  jste apatičtí, pociťujete resignaci, vnitřně jste kapitulovali
 38. Vrba žlutá
  cítíte zatrpklost, vnitřní hněv, považujete se za „oběť osudu“
 39. Krizové kapky
  Jsou speciální směsí pěti květů, kterou vytvořil Dr. Bach. Tato esence má obzvlášť uklidňující a stabilizující účinek v tělesných a emočních krizích, harmonizuje tělo, ducha i duši. Použití : úleva při nervovém šoku, stresu, velkém nervovém vypětí, při strachu ze zkoušek, z návštěvy lékaře, při důležitých jednáních, akutních bolestech, při duševní zmatenosti, esence je vhodná před lékařskými zákroky, před operacemi, u porodu….
?>