BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

Co je Bachova květová terapie

Tvoří ji 38 výtažků z různých květů a rostlin. Pomáhá člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu.
Květové esence pomáhají člověku znovu uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům. Květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují, že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negacím.
Květy nemají za úkol vyzmizíkovat psychické a tělesné symptomy, nýbrž slouží jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobilo. Dr.Bach byl přesvědčen, že každý člověk má ve svém životě určení nebo úkol, který se rozhodl splnit. Jestliže nedochází k uskutečnění této vnitřní a vnější úlohy, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, anebo se mohou přihodit jiné, těžké životní situace. Květové esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo, duši i ducha a jsou mu jedinečným zdrojem pomoci k životu v harmonii se svým Já.
Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nesprávně zvolená esence není tělem energeticky přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody.
Níže je uveden seznam esencí a u nich heslovitě vyjmenované základní potíže. Dále lze podávat esence i dětem (i těm nejmenším) a rovněž lidem, kteří užívají léky. Kojencům lze užívací lahvičku položit třeba do postýlky, kde již působí, neboť je v jejich energetickém poli. Mohou je užívat ve formě pár kapkek do lahve s pitím. Esence pomáhají dětem překonávat určité stresové situace :

  • když trpí strachem, bez zjevného důvodu
  • když se nedovede poučit z chyb
  • když si vaše dítě nedůvěřuje
  • když přibude do rodiny nový sourozenec a dítě se s tím nesmiřuje
  • když je příliš zasněné
  • když se mu stýská po domově (na kolektivních pobytech školek a škol)
  • když vyžaduje vaší přílišné pozornosti
  • a mnoho dalších potíží….

Dále mohou Bachovy esence pomoci těm, kteří se pokouší (často bez úspěchu) zhubnout.

  • mění návyky v jídle, pomáhají odstraňovat staré zlozvyky
  • podporují trpělivost, která vede k úspěchu
  • pomáhají odstranit negativní pohled na sebe sama, nespokojenost
  • dávají lidem motivaci a hnací sílu

Bachovy esence jsou přirozeného původu a zcela bezpečné. Mohou je tedy užívat všichni. Jsou vhodné nejen pro nás lidi, ale i pro zvířata a rostliny. Nemají žádné vedlejší účinky, působí na velmi jemné úrovni, nelze se jimi předávkovat, nebo si na ně vytvořit návyk.
Pro užívání se míchá užívací lahvička,neměla by obsahovat více, než sedm vybraných esencí(ideální je použít 3 – 5 esencí). Univerzální dávkování je 4x denně 4 kapky esence pod jazyk.

Použití Bachových esencí je široké, pokud máte dotazy, ráda je zodpovím, nebo Vám s výběrem poradím.

Seznam esencí

  1. Řepík lékařský
    za usměvavou tváří ukrýváte problémy
  2. Topol osika
    máte nevysvětlitelné obavy, jste nervózní
  3. Buk lesní
    jste kritický a netolerantní k ostatním
  4. Zeměžluč lékařská
    máte těžkosti říci ne, neumíte požádat o pomoc
  5. Rožec
    zpochybňujete svou schopnost odhadnout situaci
  6. Slíva třešňová
    máte obavy ze ztráty sebekontroly, jste ve stavu hlubokého zoufalství
  7. Poupě jírovce, koňského kaštanu
    neumíte se poučit ze zkušeností,děláte stále stejnou chybu
  8. Čekanka obecná
    máte majetnické sklony, často manipulujete lidmi
  9. Bílá lesní réva
    nemáte zájem o okolní dění, oddáváte se snění za bílého dne
  10. Plané jablko
    máte o sobě nevalnou představu, stydíte se za svůj vzhled
  11. Jilm
    máte pocity přehnané odpovědnosti, která vás vyčerpává
  12. Hořec nahořklý
    rychle ztrácíte odvahu, propadáte pochybnostem a skepsi
  13. Hlodaš evropský
    přepadá vás beznaděj, zklamání a pesimismus
  14. Vřes obecný
    nechcete být sám, mluvíte pořád jenom o sobě, nezabýváte se ničím jiným, než sebou
  15. Cesmína ostrolistá
    máte návaly žárlivosti, zlosti, hněvu a nenávisti
  16. Zimolez kozí list
    žijete neustále v minulosti, ovládá vás nostalgie
  17. Habr obecný
    máte kolísavé nálady, chybí vám potěšení, pociťujete mentální únavu
  18. Netýkavka žlázonosná
    jste popudliví, netrpěliví, reagujete velmi prudce
  19. Modřín opadavý
    máte nedostatek sebedůvěry, trpíte komplexem méněcennosti
  20. Kejklířka skvrnitá
    máte časté obavy ze známých věcí, ze smrti, nemoci, zkoušky..
  21. Hořčice polní
    bez zjevných důvodů propadáte melancholii
  22. Dub letní
    silný pocit odpovědnosti vás stále nutí zdolávat překážky, ale i pak se cítíte sklíčeně, vyčerpaně
  23. Oliva
    trpíte tělesnou i duševní únavou a vyčerpáním
  24. Borovice lesní
    máte neustálé výčitky svědomí a pocity viny
  25. Červený kaštan
    trpíte přehnanými obavami a starostí o druhé
  26. Devaterník penízkovitý
    neustále propadáte panice, strachu a pocitu bezmoci
  27. Voda z léčivých pramenů
    kladete na sebe vysoké požadavky, málo flexibilní, ustrnulé názory
  28. Chmerek roční
    trpíte nerozhodností a vnitřní nevyrovnaností
  29. Snědek okoličnatý
    zažili jste právě tělesný či duševní šok
  30. Kaštan jedlý
    propadáte zoufalství, pocitu, že už víc neunesete
  31. Sporýš lékařský
    jste plni entusiasmu a snažíte se pokaždé prosadit, i když to přesahuje vaše síly
  32. Vinná réva
    máte silnou ctižádost a vůli dominovat mezi ostatními
  33. Vlašský ořech
    cítíte se v rozhodujícím životním období, hledáte úkryt před nejistotou v negativními vlivy okolí
  34. Žebratka bahenní
    dáváte přednost samotě, jste často hrdě rezervovaní
  35. Bílý kaštan
    v hlavě neustále kolují tíživé myšlenky, neumíte se jich zbavit, samomluva
  36. Sveřep větevnatý
    cítíte nespokojenost, protože nenacházíte svůj pravý životní styl a své poslání
  37. Planá šípková růže
    jste apatičtí, pociťujete resignaci, vnitřně jste kapitulovali
  38. Vrba žlutá
    cítíte zatrpklost, vnitřní hněv, považujete se za „oběť osudu“
  39. Krizové kapky
    Jsou speciální směsí pěti květů, kterou vytvořil Dr. Bach. Tato esence má obzvlášť uklidňující a stabilizující účinek v tělesných a emočních krizích, harmonizuje tělo, ducha i duši. Použití : úleva při nervovém šoku, stresu, velkém nervovém vypětí, při strachu ze zkoušek, z návštěvy lékaře, při důležitých jednáních, akutních bolestech, při duševní zmatenosti, esence je vhodná před lékařskými zákroky, před operacemi, u porodu….
?>