Jakmile jsem se začala zajímat o energii Reiki , ihned mě zaujala. Zvědavost mi nedala a nechala jsem se zasvětit do Reiki I. stupně. To, co následovalo se nedá popsat těm, kteří to nezažili. Netrvalo dlouho a prošla jsem i seminářem II. stupně. Pak už vše běželo, jak ve zrychleném filmu, kdy jsem pocítila touhu Reiki rozšiřovat mezi ostatní lidi, kterým by tato překrásná energie pomohla, jako mě a mnoha dalším.
Roku 2002 jsem byla zasvěcena na Mistra Reiki a mohu tedy tuto nádhernou energii rozšiřovat dále, jak jsem si přála.

Reiki je energií, která je přijímána z Vesmíru, nebo chcete-li z Universa. Rozdíl mezi Reiki a bioenergií (kterou používají léčitelé), není velká. Léčitel však dává tuto energii lidem ze sebe samého a pak se musí sám posilovat, aby mohl pokračovat ve svém záslužném poslání. Často však dochází k potížím, kdy není tento člověk schopen pomoci svým nejbližším, kteří s jeho energií žijí a jsou na ni navyklí natolik, že ji nejsou schopni přijímat pro léčebné účely. Energie Reiki se nevytváří v člověku, pouze jím prochází. Lidé, kteří harmonizují ostatní pomocí Reiki nejsou tedy léčitelé , ale jsou pouze nástroji, které dovedou předávat energii lidem, nevyjímaje své blízké, ani sebe sama.

Reiki je univerzální energie, která se předává dlaněmi přímým dotekem, nebo na dálku. Je to vlastně energie, se kterou jsme kdysi dovedli disponovat všichni. Svým vývojem k modernímu světu však byla tato schopnost zanedbána,natolik až byla nakonec zapomenuta.
V 19.století ji oživil a znovu přivedl na tento svět Mikao Usui. Od roku 1941 se Reiki začalo šířit jeho Mistry do světa a dostalo se i do Evropy. Reiki je nejjednodušší přírodní uzdravující metodou. Každý zasvěcený člověk si tuto schopnost udrží po celý život. Jde o vyrovnávání energetických toků v těle člověka a tím harmonizaci celého organismu. Pro mnoho lidí je dávání, nebo přijímání energie Reiki duchovním zážitkem.
Vše je založeno na energii a jejím proudění. V těle se nacházejí toky energií, které udržují náš zdravotní stav v dokonalém pořádku. Často se však při dnešním způsobu života energie chovají tak, že je jich někde málo a někde zase příliš. Objevují se pak různé nemoci. Vznikají tam, kde je energie přehuštěná, ale i tam, kde je jí málo. Reiki dovedeme tyto toky energií srovnávat a napomáhat tak ucelenému zdraví. Jakmile dochází k vyrovnání a harmonizaci energií v těle, rozpouští se potíže, které léčíme přímo v jejich základu. Nutné je vždy působit na příčinu nemoci, a ne pouze na následky.
Důležitou součástí je však účast pacienta na procesu léčby. Před působením Reiki je vždy nutné dostat souhlas léčeného k působení. Pokud jej odmítne, nemůžeme dále pracovat. Povolení je tedy důležité a nemělo by se na něj zapomínat. Každý člověk má právo volby a my bychom ho měli respektovat.

S Reiki II. stupně můžeme tuto energii posílat na dálku pomocí fotografie, jména, nebo mentálně. S II. stupněm můžeme klientovi poskytnou i psychické ošetření. To je důležité při traumatech a delších stresech.
Po absolvování Reiki II. stupně se lidem otevírají velké možnosti další práce. Mohou více pomoci druhému při jeho potížích a rovněž zde mohou vytvářet i esence Reiki, které jsou pak použity pro léčbu.

S Reiki I.stupně je tedy možné léčit přímým přikládáním rukou na sebe a druhé. Je možné působit na rostliny a zvířata přímým dotekem.

Při II. stupni Reiki dochází k prohloubení již otevřených center a k otevření dalších, pak je možné posílat energii na dálku. Nerozhoduje v tomto případě vzdálenost, ani čas. Můžeme tak pracovat s přítomností, s minulostí, ale také s budoucností. Popis možností je příliš široký a je náplní semináře pro II. stupeň Reiki.

III. stupeň Reiki je stupněm Mistra. Je to rozhodnutí Reiki rozšiřovat, učit ostatní. Jsou otevřena další, poslední centra pro nejvyšší možné otevření a předávání energie Reiki.

Někdo se však rozhodne, že nechce zasvěcovat, ale chce mít plnou energii Reiki a využívat ji pro sebe a léčení. Zde je možné Reki III. stupně rozdělit. Pokud chce člověk plný III. stupeň Reiki, není toto dělení nutné, je však důležitá příprava.

Pět principů Reiki

Právě dnes se nerozčiluj
Právě dnes si nedělej starosti
Cti své rodiče,učitele a starší
Na své živobytí si vydělávej čestně
Buď vděčný všemu, co je a laskavý ke všemu živému

Žádná pravidla nemají smysl, budeme-li se jimi řídit jenom z povinnosti. Nejdůležitější je,snažit se o to, aby jste tato pravidla žili celým svým životem. Pokud se o to budete snažit jen z povinnosti,bude to pro Vás těžká práce,která Vás bude vyčerpávat. Pokud ale budete chtít žít tyto pravidla ze srdce a plně je integrovat do svého života, bude to pro Vás krásná hra, která Vám přinese mnoho potěšení a krásných zážitků. Dojde ke zlepšení Vaší komunikace s okolním světem a budete nositeli světla, které bude od Vás odhánět problémy a vy budete moci svůj život prožívat lépe a krásněji. Práce s těmito principy je náročná a nejde je do života integrovat v krátkém časovém období. Dopřejte si proto čas a nedělejte si více starostí, než je skutečně nutné. Použijte třeba princip ,,Právě dnes si nebudu dělat starosti“.

Moje semináře jsou všechny jednodenní, s vyjímkou 3. stupně, u kterého je nutná příprava. Na každém semináři obdržíte skripta a na konci potvrzení o zasvěcení do příslušného stupně Reiki. Semináře jsou zaměřeny jen na Reiki, neočekávejte tedy meditace a to, co do čisté energie Reiki nepatří. Pokud máte zájem o meditace, jděte na meditační seminář. Pro práci s Reiki se nemusíte modlit, nemusíte vykonávat různé seance, jak je to běžné u mnoha Mistrů jinde. Reiki je energie, která jde s námi životem přirozeně, nenásilně a je pro nás radostí. (editlp)

reiki energie a ruce

?>