Prosím ty, kteří nejsou zasvěceni do II. stupně Reiki, aby je nepoužívali. Je to proto, že jim nebudou správně fungovat, také neznalostí mohou lidé napáchat mnoho chyb. Uvedení symbolů jsem hodně dlouho zvažovala a dospěla k názoru, že je třeba je uveřejnit, jak to již udělalo mnoho Mistrů, kteří s touto energií pracují. Podle mých zkušeností je spousta lidí zasvěcena do II. stupně a přesto neví, jak s informacemi o symbolech dále pracovat. Proto zde uvádím základní definice symbolů a případným zájemcům na dotazy ráda odpovím. Nejsou zde uvedeny mantry k symbolům, které slouží k jejich aktivaci.

Symboly jsou klíče, které slouží k zapnutí energie II. stupně Reiki. Díky těmto symbolům můžeme pracovat s potížemi sami na sobě, můžeme působit na druhé (efektivněji, než s I. stupněm) a používáme je při působení na nepřítomnou osobu, rostliny, krajiny, prostě všude tam, kde právě nemůžeme být a energie Reki je potřeba.

První symbol je klíč. Zapínáme s ním energii II. stupně Reiki a započínáme intenzivní výdej energie. Umocňuje všechny ostatní symboly. Je nejpoužívanějším symbolem v Reiki. Tímto znakem lze pročistit místnosti od negativní energie. Široké uplatnění tohoto symbolu najdeme rovněž při použití k sebeochraně a ochraně všeho, na čem vám záleží. Má účinek na všech úrovních a zahrnuje tedy ochranu i před fyzickou újmou, před emocionálními vlivy a před psychickým útokem. Nakreslení symbolu ve směru hodinových ručiček znamená spojení s Vesmírem. Pokud se rýsuje proti směru hodinových ručiček, znamená to spojení se Zemí.
Druhý symbol je mentální, emocionální. Používá se k vyrovnání pravé a levé hemisféry. Může být použit v souvislosti s emocionálními problémy, jako je nervozita, strach, deprese, zlost, smutek apod. Dále se používá k léčení jakýchkoliv závislostí – hubnutí, kouření, drogy atd. Zlepšuje rovněž paměť. Mentální symbol může být použit ke změně, nebo zrušení nechtěných zvyků. Napíšete-li na papír své jméno s tímto zlozvykem a namalujete mentální léčivý symbol, držte potom papír mezi dlaněmi a dávejte mu Reiki. Pracujete tím vlastně na svém podvědomí a zahájili jste tímto léčebný proces. Doporučuje se doba 20 minut denně po dobu, která je závislá na problému, který řešíte.
Vzdálenostní léčivý symbol. Doslovný překlad tohoto symbolu je ,,Žádná minulost, Žádná přítomnost, Žádná budoucnost“. Tento symbol se dá využít při práci s minulými životy a uvolňování traumat z nich. Je v něm energie, která přenáší léčení Reiki na vzdálenosti, ale i v čase a prostoru. Je nejsložitější, ale také zároveň nejmocnější. Je s ním možné otevřít a odkrýt vzory z minulých životů a uvolnit je. Tím, že změníte minulost, přenesete změny do současnosti a měníte tím i budoucnost. Ti, kteří pracují s mentálním léčením na dálku brzy zjistí, že v kteroukoli dobu je právě Teď.

Třetí symbol Reiki má mnoho variant, proto se u různých lidí, kteří prošli II. stupněm Reiki tento symbol liší.

 

 

Uvedla jsem zde základní informace k symbolům II. stupně Reiki. Nejsou tajné, nedají se zneužít. Pouze špatným postupem můžeme udělat chyby. Nikdy nekreslete symboly do prostoru, pokud jsou v něm další osoby. Symboly si pouze vizualizujeme a třikrát opakujeme příslušnou mantru. Případné dotazy ráda zodpovím.

Postupně zde budou přibývat další ze symbolů Reiki, které můžete používat při předávání energie.

 

?>